سیستم پیک اینترنتی

درباره

سیستم پیک اینترنتی vip peik در راستای ارتقا سطح کیفی خدمات پستی راه اندازی شده است.

سفارشات وصول شده سفارشاتی میباشد که هنوز با فروشگاه تسویه مالی صورت نگرفته و فرق سفارشات برگشتی با برگشتی کامل در تحویل جنس به فروشگاه میباشد